Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Thứ sáu, 9/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 349

Thông báo về thực hiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Dân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của sở Giáo dục và Đào tạo TPHM

Thực hiện tinh thần chỉ đạo công văn số: 3002/GDĐT-VP  về thực hiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Dân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của sở Giáo dục và Đào tạo TPHM ngày 6 tháng 9 năm 2016, nay nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên đăng ký hoặc đề cử người đủ tiêu chuẩn vào danh sách bầu chọn xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87