Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Thứ hai, 19/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 549

DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ CỬ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 14 NĂM 2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TP.HCM                              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Công Trứ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ CỬ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 14 NĂM 2017

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Huỳnh Trọng Phúc

Bí thư Chi bộ, Hiệu trường

         

                                                                                                         Hiệu Trưởng

                                                                                                          (Đã Ký)

 

                                                                                                Huỳnh Trọng Phúc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86