Tổng kết hội thao ngành giáo dục năm học 2015 - 2016


Lễ kỉ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2015)


Tiết tốt ngoài giờ lên lớp


86