Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Thứ năm, 12/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 1318

TỔ VẬT LÝ NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

1

Trần Quang Trí

1958

Tổ Trưởng

chuyên môn

Cử nhân

2

Phạm Công Hiền

1973

 

Cử nhân

3

Nguyễn Thái Hoàng

1966

 

Thạc sỹ

4

Nghiêm Thị Lan

1969

 

Thạc sỹ

5

Phạm Thị Ngọc Ly

1974

 

Cử nhân

6

Lê Võ Tuyết Nhung

1982

 

Thạc sỹ

7

Vũ Công Quát

1973

 

Thạc sỹ

8

Vũ Thị Đỗ Quyên

1972

 

Cử nhân

9

Ngô Hữu Quyền

1969

 

Cử nhân

10

Nguyễn Văn Tú

1959

 

Cử nhân

11

Trần Ngọc Tú

1970

 

Cử nhân

12

Hoàng Lê Thanh Trang

1983

 

Cử nhân

13

Trịnh Công Trụ

1982

 

Cử nhân

14

Nguyễn Thị Cát Uyên

1981

 

Thạc sỹ

 

Tác giả: Nguyễn Bảo Khuyên, Hình ảnh thầy Nguyễn Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163