Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Thứ bảy, 30/4/2022, 0:0
Lượt đọc: 570

Về công tác tuyển sinh lớp 10 - Năm học 2022-2023 - tại THPT Nguyễn Công Trứ

Xin mời nhấn vào dường link để xem các nội dung chi tiết:

1. Kế hoạch tổ chức chọn nhóm môn học Khối 10 NH 2022-2023
https://thptnguyencongtru.hcm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ke-hoach-to-chuc-chon-nhom-mon-hoc-khoi-10/ct/59098/457010
2. Giới thiệu các bộ môn định hướng cho năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nguyễn Công Trứ
https://thptnguyencongtru.hcm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gioi-thieu-cac-bo-mon-dinh-huong-cho-nam-hoc-2022-2023-cua-truong-thpt-nguyen-c/ct/59098/455498
3. Định hướng nhóm môn học K10 (2022-2023)
https://thptnguyencongtru.hcm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dinh-huong-nhom-mon-hoc-cua-truong-thpt-nguyen-cong-tru-trong-nam-hoc-2022-2023/ct/59098/455497.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 (2022-2023): 19 lớp với 855 học sinh

 

Tác giả: Ban CCHC
Nguồn tin: https//:thptnguyencongtru.hcm.edu.vn

163